skip to Main Content
Приймальна: 057 740-72-90 Відділ збуту: 050-327-66-83 order@rkf.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 01.09.2021р)”

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента “розміщено 10.08.2021р”

Статут акціонерного товариства АТ “РКФ” 2021

Положення про загальні збори акціонерів АТ “РКФ” 2021

Положення про наглядову раду АТ “РКФ” 2021

Положення про правління АТ “РКФ” 2021

Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ “РКФ” 2021

Выписка ЕГР

Свидетельство о государственной регистрации

Положение о Ревизионной комиссии

Положение об Общем собрании

Положение о Наблюдательном совете

Положение о Правлении

Пов_домлення про проведення позачергових загальних збор_в акц_онер_в(розм_щено 13.10.2019р)

Особлива інформація емітента цінних паперів (розміщено 01.02.2022р)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 04.01.2022р)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 04.01.2022р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (розміщено 04.01.2022р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (розміщено 04.01.2022р)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 04.11.2021р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (розміщено 04.11.2021р)

Особлива інформація (розміщено 05.03.2021р)

Особлива інформація (розміщено 05.03.2021р)

Спростування повідомлення посадові особи (розміщено 05.03.2021р)

Спростування повідомлення права акціонерів (розміщено 05.03.2021р)

Особлива інформація (спростовано)(розміщено 01.03.2021р)

Oсоблива інформація (розміщено 01.03.2021р)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (спростовано)(розміщено 01.03.2021р)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (розміщено 01.03.2021р)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (розміщено 01.03.2021р)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (розміщено 01.03.2021р)

Особлива інформація (розміщено 01.03.2021р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 1 (розміщено 01.03.2021р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 2 (розміщено 01.03.2021р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 3 (розміщено 01.03.2021р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (розміщено 01.03.2021р)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (розміщено 28.01.2021р)

Бюлетень для кумулятивного голосування (розміщено 25.01.2021р)

Бюлетень для голосування з питань обрання органів управління (крім кумулятивного голосування) (розміщено 25.01.2021р)

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства ПАТ «Роганська картонна фабрика» (розміщено 18.01.2021р)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (розміщено 29.12.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (розмещено 15.10.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (розмещено 15.10.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (розмещено 23.09.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (розмещено 23.09.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (розмещено 23.09.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (розмещено 14.07.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (розмещено 24.06.2020р)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (размещено 09.06.2020)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (размещено 25.05.2020р)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (размещено 25.05.2020)

Узгодження договору аудиторської фірми о підтвердження фінансової звітності за 2019р.(размещено 03.02.2020)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (размещено 10.01.2020)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (размещено 10.01.2020)

Смена председателя правления (размещено 21.05.2019)

Особая информация (размещено 26.04.2019)

Сообщение об общем собрании акционеров 2019 (размещено 24.03.2019)

Особая информация (размещено 17.12.2018)

Особая информация 09_07_18 (размещено 11.07.2018)

Особая информация 30_04_18 (размещено 04.05.2018)

Уведомление (размещено 27.04.2018)

Особая информация (размещено 18.04.2018)

Особая информация (размещено 28.03.2018)

Особая информация увольнение (размещено 06.10.2017)

Особая информация (размещено 07.04.2017)

Особая информация 10% (размещено 07.04.2017

Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Роганська картонна фабрика (размещено 11.02.2021)

Протокол № 1 про підсумки голосування щодо єдиних бюлетенів з питань 1-6 та 8-18 порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ РКФ (размещено 11.02.2021)

Протокол № 2 про підсумки голосування щодо єдиного бюлетеня з кумулятивного голосування з питання 7 порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ РКФ (размещено 11.02.2021)

Протокол № 25 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Роганська картонна фабрика (размещено 11.02.2021)

Протокол № 24 общего собрания акционеров (размещено 15.10.2019)

Протокол № 23 общего собрания акционеров (размещено 02.05.2019)

Отчет ревизионной комиссии 2018 (размещено 02.05.2019)

Отчет наблюдательного совета 2018 (размещено 02.05.2019)

Отчет-доклад о финансово-хозяйственной деятельности 2018 (размещено 02.05.2019)

Годовая информация 2018 (размещено 22.04.2019)

Календарный план обнародования регулируемой информации (размещено 29.01.2019)

Основные экономические и финансовые показатели 2017 (размещено 04.05.2018)

Протокол № 22 общего собрания акционеров (размещено 04.05.2018)

Устав 2016

Особая информация 2016

Протокол № 16 общего собрания акционеров

Протокол № 17 общего собрания акционеров

Протокол № 18 общего собрания акционеров

Протокол № 19 общего собрания акционеров

Протокол № 20 общего собрания акционеров

Протокол № 21 общего собрания акционеров

Протокол № 22 общего собрания акционеров

Устав 2011

Положение об Общем собрании 2011

Положение о Наблюдательном совете 2011

Положение о Правлении 2011

Сообщение о общие сведения

Сообщение об изменении состава

Сообщение об изменении состава 2

Сообщение об общем собрании акционеров 2012

Сообщение об общем собрании акционеров 2013

Сообщение о возникновении информации

Сообщение об общем собрании акционеров 2015

Сообщение об общем собрании акционеров 2016

Сообщение об общем собрании акционеров 2017

Сообщение об общем собрании акционеров 2018

Переизбрания Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии

Годовая информация 2011

Годовая информация 2012

Годовая информация 2013

Годовая информация 2014

Годовая информация 2015

Годовая информация 2016

Годовая информация 2017

Отчет ревизионной комиссии 2014

Отчет ревизионной комиссии 2015

Отчет ревизионной комиссии 2016

Отчет ревизионной комиссии 2017

Отчет наблюдательного совета 2014

Отчет наблюдательного совета 2015

Отчет наблюдательного совета 2016

Отчет наблюдательного совета 2017

Отчет-доклад о финансово-хозяйственной деятельности 2014

Отчет-доклад о финансово-хозяйственной деятельности 2015

Отчет-доклад о финансово-хозяйственной деятельности 2016

Отчет-доклад о финансово-хозяйственной деятельности 2017

Основные экономические и финансовые показатели 2014

Back To Top

    Замовити дзвінок: